AQuA voor een
Agile Quality Assessment in de praktijk

Improve helpt u om bekwaam te worden op het vlak van agile en kwaliteit.

AQuA

Wij geloven in de agile principes en daarom zoeken we continu, samen met de klant, naar betere manieren om software te ontwikkelen en te testen. Daarom hanteren wij een context-specifieke aanpak waar gekeken wordt naar alle relevante factoren die de kwaliteit positief of negatief beïnvloeden. Dit noemen wij een Agile Quality Assessment (AQuA).

Serious cardgame

AQuA is een serious cardgame die teams helpt om op een interactieve en gestructureerde manier te ontdekken wat de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden zijn in hun werkwijze. Het kaartenspel bestaat uit ruim 80 criteria opgedeeld in 5 categorieën: Cultuur & Context, Proces, Teams, Practices en Vaardigheden en kennis. Door met AQuA aan de slag te gaan, bekijken we de way of working uit verschillende invalshoeken en evalueert het team zichzelf. We identificeren sterke en zwakke punten, die het team op dat moment belangrijk vindt, in een timebox van maximaal vier uur. De kracht van AQuA zit in het proces: het team maakt als het ware haar eigen model door relevante criteria te selecteren en die te rangschikken op prioriteit. Deze manier van werken dwingt het maken van keuzes af. Zo ontstaat een transparant overzicht van werkelijkheid. Door de resultaten gezamenlijk te analyseren, maken we de verbetermogelijkheden concreet. Na het spelen van de game kunnen wij u adviseren hoe u de verbeteringen het beste kunt inrichten. Zo nodig zetten wij tijdelijk onze coaches, scrum masters of agile testers in om te ondersteunen en het goede voorbeeld te geven. Immers, goed voorbeeld doet goed volgen.

Wat betekent dat voor mijn organisatie?

AQuA is snel, praktisch en grondig, zodat u snel inzicht krijgt in het verbeter potentieel. Wij helpen u met kennis en ervaring om tot effectieve oplossingen te komen. AQuA geeft u dit inzicht binnen een dag. U bepaalt, wij garanderen nazorg op maat.

Meer weten? Vraag het de Experts.

Bij Improve delen we kennis, kunde en vertalen we dit naar kansen voor onze klanten. Graag wisselen wij met u van gedachten over onze agile visie en de mogelijkheden die we voor u hebben. Wilt u ook een keer ervaringen uitwisselen met één van onze experts of heeft u een vraag? U kunt me bereiken via (040) 202 18 03 of via info@improveqs.nl.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven