Met Quality Assurance voorkom je
fouten in de praktijk

Door effectief te sturen op requirements en ontwikkelprocessen goed in te richten, houdt u grip op kwaliteit van IT.

Preventie en detectie

Op het gebied van kwaliteitsmanagement biedt Improve Quality Services diensten aan in quality assurance (voorafgaand aan het ontwikkelproces) en quality control (tijdens en na het traject). Hoe richt u met Improve QA en QC zo in, dat ze effectief werken?

Quality Assurance

Met QA zorgt u ervoor dat de kwaliteit van uw proces altijd van hoog niveau is. Bovendien beheerst u uw project in termen van tijd en geld. In het kader van QA (kwaliteitszorg) levert Improve diensten op project- én organisatieniveau. Denk hierbij aan:

  • het opstellen van kwaliteitsplannen (SQAP)
  • opstellen en implementeren van standaards
  • toetsing (interne audits) aan gemaakte afspraken
  • opstellen kwaliteitsrapportage
  • advisering over processen en standaards
 

Software inspecties vormen de meest efficiënte en effectieve wijze om de kwaliteit van produkten te verbeteren.

In Nederland worden regelmatig tunnels gebouwd die aan zware veiligheidseisen moeten voldoen. Om grote problemen en calamiteiten te voorkomen, worden de tunnels goed getest. Maar hoe werkt dat precies? 

Quality Control

Met quality control meet en analyseert u tijdens het ontwikkelproces voortdurend of uw IT-product en proces voldoen aan wat er intern en met de klant is afgesproken. Dat kan op verschillende manieren.

  • Auditing

Met een audit verkrijgt u een onafhankelijk en objectief oordeel over een product, proces, project of organisatie. Dit geeft zekerheid en duidelijkheid en ondersteunt u bij het nemen van de juiste beslissingen. Als u Improve een IT-audit laat uitvoeren, geven gekwalificeerde en ervaren Certified Information System Auditors (CISA’s) u vanuit hun kennis en praktijkervaring concrete aanbevelingen.

  • Inspecties en reviews

Inspecties en reviews zijn een zeer effectieve en efficiënte methode voor kwaliteitsverbetering. U ontdekt fouten vroeg in het ontwikkeltraject en voorkomt ze door specificaties goed te analyseren. Improve Quality Services beschikt over praktische ervaring met inspecties. We bieden quickscans en implementatie-ondersteuning in de vorm van training, moderatie en coaching.

  • Software Metrics (GQM)

U wilt analyseren wat het effect is van een bepaalde verbetermaatregel. Of u wilt bepalen hoeveel tijd het kost om een bepaalde softwarecomponent te ontwikkelen. Zonder inzicht in dit soort factoren is het onmogelijk om uw ontwikkelproces te beheersen en te verbeteren. U krijgt dit inzicht met Software metrics. Improve ondersteunt u bij het opzetten en uitvoeren van meetprogramma’s op basis van de Goal Question Metric (GQM) methode. Ook kunt u de vaardigheden van uw medewerkers vergroten met opleidingen op het gebied van software metrics en GQM.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven