Requirements Engineering door
experts en expertise uit theorie en de praktijk

Ongeacht de gekozen ontwikkelmethodologie, requirements zijn enorm waardevol.

Dat was zo, dat is zo en dat zal altijd zo blijven. 

Requirements Engineering

Als Requirements Engineering-consultants van Improve helpen we u de wensen en doelen van alle belanghebbenden boven tafel te krijgen, te detailleren en vast te leggen in requirements, user stories of examples (requirements development). Daarnaast helpen we u bij het beheer ervan (requirements management). Helpen kan door adviseren, inrichten, implementeren, verbeteren, en trainen van alle aspecten van Requirements Engineering.

Al onze consultants zijn gecertificeerd als requirements engineer volgens de internationale standaard voor requirements engineering (IREB). Ze werken als agile business analist (CABA) en hebben kennis van technieken als Specification by Example (SbE) en Behaviour Driven Development (BDD).

Ofwel: Adviseren, leren, doen! 

De juiste requirements boven tafel krijgen

Elke belanghebbende die bij software- of systeemontwikkeling betrokken is, heeft eigen wensen en eisen.

Requirements development en management vormen dan ook het vertrekpunt van elk ontwikkelproces. Vanuit dit vertrekpunt gaan we op zoek naar de verschillende bronnen van de requirements en middels diverse werkvormen en technieken gaan we met stakeholders zoals materiedeskundigen, eindgebruikers en product owners aan de slag om hun wensen en eisen boven tafel te krijgen. Deze requirements leggen we op een eenduidige, ondubbelzinnige en consistente manier vast. Dit kan in de vorm van user stories, specification by example of meer traditionele requirements. 

Een gecertificeerde training over requirements engineering gegeven door experts.

Bij de NS heeft het Test Competence Centre samen met Improve Quality Services geëxperimenteerd om met Reinforcement Learning e-learnings te testen om daarmee saai testwerk te vervangen door AI.

Waarde van requirements

Bij elke stap in het ontwikkelproces, of dit nu waterval, V-model, of Agile is, is het van belang om te weten wat de requirements zijn. Maar ook of daar wel overeenstemming over is. Of ze bindend zijn en vooral: wat de waarde ervan is voor de stakeholders. Wanneer stakeholders bekend zijn met de requirements en zich bewust zijn van de huidige status ervan kunnen zij actief sturen op toegevoegde waarde: business value. De requirements vormen de basis voor het ontwikkelteam om nieuwe functionaliteit te gaan bouwen. Het is tevens de bron om te toetsen of wat wordt opgeleverd ook overeenkomt met de actuele wensen en eisen. Hiermee hebben we een consistente, traceerbare en actuele documentatie welke de basis vormt voor toekomstig onderhoud en beheer.

Om de waarde van de requirements te behouden is het van belang ze te onderhouden, ze in leven te houden, ofwel: Living Documentation! 

 

Requirements development en requirements management

Afhankelijk van uw behoefte voeren we een assessment uit, adviseren we over inrichting, implementatie en verbetering. Maar we beperken ons niet tot enkel adviseren. Uiteraard kan Improve u ook helpen door de uitvoering van het proces uit handen te nemen, maar uiteindelijk is het zaak dat het requirements engineering proces ook geborgd wordt in de organisatie. Dat de organisatie zelf in staat is om requirements helder te krijgen, vast te leggen en te testen. Zowel op organisatie niveau, team niveau als op individueel niveau leren we uw medewerkers om het requirements-proces en de verschillende werkvormen zelfstandig uit te voeren. Denk daarbij aan trainingen zoals: 

 

Waarom Improve Quality Services?

De consultants van Improve Quality Services hebben ruime praktijkervaring met requirements engineering als trainer, coach, procesinrichter en tester bij gerenommeerde klanten. Improve is dé opleider op het gebied van requirements engineering. Improve streeft naar continue innovatie, schrijft publicaties en verzorgt met regelmaat keynotes, presentaties, en workshops op toonaangevende conferenties. 

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven