20 jaar Improve: Michael Bolton

Improve Quality Services bestaat 20 jaar.

Dat vieren we onder andere met een jubileum magazine waarin we kijken naar de toekomst van het testen en de toekomst van de tester.

In dit deel 4 van 20 Michael Bolton. Hij trekt een parallel met de stand van zaken in de wetenschap rond 1660.

Het betreft hier een uitgebreidere tekst dan opgenomen in het jubileum magazine.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top