Agile assessments

Steeds meer organisaties stappen over op een agile aanpak voor hun softwareontwikkeling. Eén van onze klanten heeft ons gevraagd om hun agile pilot project te toetsen. Het doel hiervan was om ervan te leren, de aanpak eventueel bij te stellen en hierna verder uit te rollen binnen de rest van de omvangrijke organisatie.

In dit assessment zijn de rollen, gebeurtenissen en artefacten geanalyseerd zoals die beschreven zijn in de officiële Scrum guide. Verder zijn de 12 agile principes meegenomen in de toetsing. Het assessment bestond uit een expert opinion en een self assessment van het team. De resultaten werden gevisualiseerd in een spindiagram met waarden tussen de 1 (laagste niveau) en de 5 (hoogste niveau).

Dit assessment heeft geresulteerd in een rapport met de geanalyseerde resultaten en een lijst van aanbevelingen. Hierbij viel op dat er redelijk volgens Scrum wordt gewerkt, maar dat de agile principes niet goed worden nageleefd. Men kiest een proces zonder goed te beseffen dat het om een bepaalde mindset gaat. Juist die mindset levert de gevraagde waarde op, het proces ondersteunt.

De aanbevelingen hadden veelal betrekking op het verlagen van tijdsdruk en het bewaken van kwaliteit. Zo is er niet nagedacht over de teststrategie, terwijl deze in een agile omgeving nog steeds nodig is. Als vervolgopdracht zien we vaak dat hiervoor training en/of coaching wordt gevraagd.

AQuA

Binnen Improve Quality Services hebben we ook andere vormen van assessments beschikbaar. Zo hebben we Agile Quality Assessment ontwikkeld (AQuA), een kaartspel om agile teams te helpen bij het identificeren van sterktes en zwaktes in hun manier van werken, het team, hun skills en context. De meeste teams neigen ernaar om voor verbeteringen alleen naar het proces te kijken. Door ook naar andere topics te kijken worden verbeteringen in een breder aspect aangedragen, zo ook het beter doorleven van de agile principes. De verbeteringen komen vanuit het team zelf waardoor dit krachtiger is dan wanneer het van buitenaf wordt aangegeven. Dit verhoogt niet alleen de volwassenheid van het team maar ook de kwaliteit van hun eigen werk.

 

Interesse? Neem contact op met Eric Elich.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top