De leukste testervaring van Patrick Duisters

Patrick Duisters, februari 2016

Wat voor testopdrachten krijg je zoal?

Ik kreeg het ervaringen-stokje van Jurian van der Laar, die aangaf dat zijn kringetje weer rond was. Voor mij geldt in zeker zin hetzelfde: mijn interesse lag altijd in de automotive en na ongeveer 25 jaar ben ik daar weer bij terug. Van oorsprong heb ik een technische opleiding en zit nu zo’n 18 jaar in het testvak. In de loop der jaren heb ik gewerkt aan bancaire en verzekeringssystemen, verschillende medische systemen, wegtunnels en nu aan voertuigelektronica van vrachtwagens.

Specifieke (test)ervaring heb ik opgedaan bij de ontwikkeling van medische systemen, onder ander door het deelnemen aan een Food and Drugs Administration-audit. Die ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik veelal werk aan opdrachten waar toezicht door instanties een rol speelt. Medische systemen, wegtunnels en nu in de automotive industrie. Het opzetten en verbeteren van onderbouwde testprocessen liggen mij het best:  opstellen van een teststrategie en beleid met het management enerzijds en hands-on testontwerpen met testers anderzijds.

Naast mijn interim-opdrachten ben ik docent van test trainingen. Mensen iets leren, waarbij we de theorie koppelen aan de praktijk.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Cookies

The Improve Quality Services website uses cookies for various functionalities in the website, namely functional cookies and website statistics.

Read our privacy policy here | Close this message
Cookie setting
Scroll to Top