Een richtlijn voor outsourcing om samen rekening mee te houden: ISO 37500:2014

Jeanne Hofmans, juni 2015

In het afgelopen jaar is een de nieuwe richtlijn voor outsourcing verschenen: ISO 37500:2014. Dit artikel bespreekt kort het doel van deze richtlijn, de wijze waarop deze tot stand is gekomen en beschrijft de hoofdlijnen. Het artikel eindigt met een evaluatie.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top