Gamification, Part of the game!

Patrick Duisters, april 2020

Toen we in aanloop naar dit artikel met een paar collega’s het thema van het TestNet voorjaarsevenement bespraken, vroeg een (native English) collega zich af hoe ‘It’s all-in the game’ bedoeld was: positief of negatief?

De ‘!’ doet positief vermoeden, maar voor een Angelsaksische collega kan het negatief over komen: ‘Het hoort er nou eenmaal bij’, dat testen.

Kijkend naar de kernwoorden viel mijn oog op gamification. In dit artikel wil ik twee kanten van gamificatie belichten: 1. wat doe ik er als docent mee in trainingen en 2. hoe ervaar ik het als ik zelf deelneem aan een (online) training of cursus.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top