Kwaliteit, dé uitdaging bij Outsourcing

Jeanne Hofmans, December 2013

In outsourcing spelen, door de inzet van verschillende partijen, strijdige belangen snel een rol. Het beheersen van kwaliteit wordt daarmee complex.

Afspraken over de te leveren kwaliteit zijn immers veel moeilijker te maken, en op te volgen, dan afspraken over tijd en geld. Dit artikel bespreekt maatregelen die, juist in deze toegenomen complexiteit, zorgen dat de kwaliteit van het uiteindelijke product op niveau is en blijft. Daarbij zit de crux in het selecteren van een juiste mix van maatregelen die heel verschillend van aard kunnen zijn.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Cookies

The Improve Quality Services website uses cookies for various functionalities in the website, namely functional cookies and website statistics.

Read our privacy policy here | Close this message
Cookie setting
Scroll to Top