Scrum Guide update: oude wijn in nieuwe zakken?

Berry Kersten, augustus 2016

Begin juli presenteerden Jeff Sutherland en Ken Schwaber de nieuwste versie van de Scrum Guide. Dit artikel beschrijft de wijzigingen en mijn visie hierop.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top