Testen in Tunnels. De stand van zaken

Eduard Hartog, juli 2020

De afgelopen jaren zijn er veel tunnels gebouwd. De focus verschuift de komende jaren van nieuwbouw naar renovatie.

In ons vorige artikel uit 2015 [1] hebben we beschreven wat een tunnel is, hoe we audits uitvoeren en hoe wij vinden dat het testproces ingericht moet worden. Nu, 2020, willen we ingaan op de veranderingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in tunnelland op het vlak van kwaliteit en testen (ook wel validatie & verificatie genoemd).

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top