Testmanagement voor de Sluiskiltunnel

In de Gemeente Terneuzen zal een nieuw te boren tunnel onder het kanaal van Gent naar Terneuzen worden gerealiseerd. De geplande uitvoeringstijd van het project is juni 2011 t/m juni 2015. Het project omvat een circa. 1560 meter lange verkeerstunnel, aansluitend op de Westerscheldetunnel. Het project wordt gerealiseerd door de volgende disciplines: Boortunnel, Kunstwerken, Wegen, Rail en VTTI. Onderdeel van de tunnel zijn de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties (VTTI).

In totaal zijn het 54 installaties die samen de gewenste functionaliteit verzorgen, zoals het afhandelen van incidenten en een goede doorstroming van het verkeer. De installaties variëren van verlichting, ventilatoren, waterafvoersysteem, blus- en vluchtvoorzieningen tot het besturingssysteem. Systems Engineering (SE) en RAMS zijn belangrijke processen in het project Sluiskiltunnel. Systems Engineering ondersteunt de afstemming tussen de disciplines gedurende het project. Afstemming gebeurt onder andere door het beheersen van eisen, raakvlakken en risico’s. RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety. In het RAMS-proces wordt aangetoond dat het systeem op papier voldoet aan de RAMS-eisen. Bij de Sluiskiltunnel gaat men verder door vanuit RAMS faalmodi te definiëren die input zijn voor zowel het test- als onderhoudsproces. Afstemming tussen de disciplines is noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat een ventilator uiteindelijk aan de tunnelwand komt te hangen. Ook vergen verschillende disciplines een eigen aanpak. Bijvoorbeeld voor het borgen van veiligheid. De constructieve veiligheid wordt alleen op papier aangetoond met betonberekeningen. Testen is daarbij niet nodig. Voor de VTTI is het testen van de installaties afzonderlijk en in samenhang juist noodzakelijk voor het borgen van de veiligheid. Een consultant van Improve is werkzaam als testmanager voor de Sluiskiltunnel. Als testmanager bepaalt zij de integrale testaanpak en legt deze vast in verschillende testplannen.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top