Verticaal uitbesteden; nieuwe keuzes vragen nieuwe managementmodellen

Jeanne Hofmans, maart 2014

Outsourcen is bepaald niet nieuw. Henry Ford deed een eeuw geleden al heel rigoureus aan uitbesteden. Enkele decennia geleden heeft outsourcing ook zijn intrede gedaan in de nog zo jonge IT-industrie.

En zoals alles in de IT ontwikkelt ook outsourcing zich snel, met nieuwe aanpakken en nieuwe managementmodellen. Net als eerdere vormen van outsourcing brengt de huidige trend van verticale uitbesteding de nodige kansen en risico’s met zich mee. Dit artikel gaat in op de vraag welke maatregelen nodig zijn om de kansen te benutten en de risico’s te mitigeren.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top