Leergang “Operational Technology Engineer”

Klaar voor de Industrie van de Toekomst met de leergang Operational Technology. De toenemende mate van automatisering in productie-omgevingen maakt dat de vakgebieden Engineering en IT steeds meer complementair zijn aan elkaar. Daarnaast wordt er binnen de industrie continu gewerkt aan het verbeteren van processen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe vitale discipline binnen organisaties is ontstaan: Operational Technology (OT). Dit nieuwe vakgebied bevindt zich op het snijvlak van IT en Engineering, en vraagt om een nieuwe mindset in combinatie met een specifieke competentie-set.

Vanuit de markt bereiken ons signalen dat het een grote uitdaging is om vacatures op het gebied van Operational Technology in te vullen als het gaat om werving. Daarnaast is gebleken dat er geen opleiding of training beschikbaar is voor de ontwikkeling van het bestaande potentieel. Kortom, er is dus sprake van grote schaarste als het gaat om OT- Engineers! Om vlot en adequaat op deze gap bij onze klanten te kunnen inspelen, heeft onze partner CoThink BV het opleidingsprogramma Operational Technology opgezet. Het programma wordt inhoudelijk ingevuld door trainers van CoThink, Maxgrip, Actemium, Wonderware en Brunel.  

Subscribe

Invoice details

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top