EXIN Agile Scrum Foundation NL

Verander in een wendbare, lenige en flexibele organisatie.

Na deze training:

 • Weet je wat Agile werken aan voordelen biedt.
 • Begrijp je hoe Agility voorspelbaarheid en flexibiliteit brengt.
 • Zijn de de rollen binnen een Scrum team duidelijk.
 • Ken de alle kenmerken van de Scrum events (Time-Boxing, Sprints, Daily Stand-ups, Sprint Review en Sprint Retrospective) uitleggen.
 • Kun je de kenmerken van een goede Product- en Sprint Backlog uitleggen.
 • Weet je wat er gebeurt tijdens de Sprint Planning en Release Planning meetings en de rituelen en het belang van de Daily Scrum begrijpen.
 • Ken je verschillende schattingstechnieken: Planning Poker, Triangulation en Affinity Estimation.
 • Begrijp je hoe de voortgang van een Sprint te monitoren is.
 • Herken je hoe Scrum wordt toegepast in omvangrijke, complexe projecten en in verspreide teams.
 • Weet je hoe een Agile werkplek en omgeving wordt gecreëerd.
 • En kun je het Agile Scrum Foundation examen halen.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

Related trainings