EXIN Cyber and IT Security NL

Cyber & IT Security

Beveiliging in IT wordt niet alleen belangrijker, maar ook geavanceerder. In het licht hiervan wijden organisaties rollen toe aan de beveiliging van hun gegevens en systemen. Het EXIN Cyber & IT Security programma is erop gericht kandidaten de benodigde kennis bij te brengen om de technische kant van informatiebeveiliging te begrijpen. Het behandelt de theoretische achtergrond, gedetailleerde informatie over de beveiligingsinfrastructuur en gaat in op de kwetsbaarheden, risico’s en vereiste maatregelen.

Na deze training:

  • Hebt u kennis van belangrijke onderdelen in de systeemketen zoals netwerken, cryptografie en toegangsbeheer
  • Hebt u inzicht in belangrijke onderdelen om gericht veiligheidsrisico’s te adresseren
  • Hebt u kennis en inzicht in de technische achtergrond rondom digitale veiligheid
  • Hebt u inzicht in de categorieën en type cyber aanvallen

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Cookies

The Improve Quality Services website uses cookies for various functionalities in the website, namely functional cookies and website statistics.

Read our privacy policy here | Close this message
Cookie setting
Scroll to Top