IREB Foundation NL

Verbeter uw kennis en vaardigheden op het gebied van Requirement Engineering en Management op basis van internationale standaarden en bereidt u voor op het examen ‘Certified Professional for Requirements Engineering Foundation level’. De IREB Foundation training voldoet aan de eisen die door IREB zijn gesteld.

Na deze training:

  • Hebt u nieuwe kennis en inzicht op het gebied van Requirements Engineering
  • Kent u de internationale standaard terminologie
  • Kent u de factoren die requirements beïnvloeden
  • Kunt u technieken voor het verzamelen van requirements toepassen
  • Hebt u de vaardigheden om requirements te documenteren
  • Kunt u requirements procesmatig managen
  • Weet u hoe u tools kunt selecteren en introduceren.
  • Bent u voorbereid op het examen aan het einde van de derde dag
  • Krijgt u een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van Requirements Engineering en Management

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top