IREB® CPRE Foundation NL

Leer hoe je Requirements Engineering en Management onder de knie krijgt met deze uitgebreide training

Je zult praktische kennis en vaardigheden opdoen op basis van internationale normen en best practices. Daarnaast zul je klaar zijn om het examen af te leggen voor de Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level, een internationaal erkende certificering op dit gebied.

Na deze training kun je:

  • De concepten en principes van Requirements Engineering begrijpen
  • De gangbare terminologie en standaarden op dit gebied gebruiken
  • De factoren die requirements beïnvloeden identificeren en analyseren
  • Diverse technieken toepassen om requirements te verzamelen
  • Requirements duidelijk en effectief documenteren
  • Requirements gedurende de gehele projectlevenscyclus beheren
  • Geschikte hulpmiddelen selecteren en implementeren om Requirements Engineering te ondersteunen
  • Het examen voor de Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level afleggen
  • Een internationaal certificaat verdienen dat jouw competentie in Requirements Engineering en Management aantoont

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top