ISTQB Advanced Technical Test Analyst-NL

U leert alles over component testen, white-box testtechnieken, statische analyse, non-functional testen en geautomatiseerd testen volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Advanced Technical Test Analyst.

Na deze training:

  • Kunt u typische risico’s herkennen en classificeren die te maken hebben met performance, beveiliging, betrouwbaarheid, portabiliteit en onderhoudbaarheid van softwaresystemen
  • Kunt u testplannen creëren voor ontwerp en uitvoer van tests om deze risico’s te mitigeren
  • Kunt u de juiste testontwerp technieken selecteren en toepassen om te verzekeren dat tests voldoende vertrouwen geven op basis van verschillende dekkingstypen
  • Kunt u effectief deelnemen aan technical reviews met ontwikkelaars en software architecten
  • Kunt u risico’s in code en software architectuur herkennen en dynamische analyse opnemen in het testplan om deze risico’s te mitigeren
  • Kunt u op basis van statische analyse verbeteringen voorstellen voor beveiliging, onderhoudbaarheid en testbaarheid van de code
  • Kunt u de kosten en baten schetsen die kunnen worden verwacht bij toepassing van bepaalde soorten testautomatisering
  • Kunt u passende tools selecteren voor de automatisering van technische testtaken
  • Kunt u de technische aspecten en concepten begrijpen bij de toepassing van testautomatisering
  • Bent u voorbereid op het ISTQB examen.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Cookies

The Improve Quality Services website uses cookies for various functionalities in the website, namely functional cookies and website statistics.

Read our privacy policy here | Close this message
Cookie setting
Scroll to Top