ISTQB® Advanced Test Manager NL

Word gecertificeerd Test Manager

Word een ISTQB Advanced Test Manager en beheers de vaardigheden van testmanagement, reviews, tools en procesverbetering.

Na deze training kun je:

  • Een testproject opzetten en implementeren met een duidelijke missie, doelen en testprocessen die passen bij jouw organisatie
  • Risico identificatie en -analysesessies organiseren evenals uitvoeren en de resultaten gebruiken om jouw testbudget, planning, beheer en controle te optimaliseren
  • Testplannen maken evenals uitvoeren die aansluiten bij het beleid en de teststrategieën van jouw organisatie
  • Testactiviteiten continu bewaken en aanpassen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de projectdoelen en kwaliteitsnormen
  • De relevantie en status van het testen evalueren evenals rapporteren met behulp van geschikte metrieken en tools
  • Testers met de juiste vaardigheden voor jouw team beoordelen en werven
  • De ontwikkelingsbehoeften van je teamleden identificeren en plannen
  • Een business case voor testactiviteiten opstellen met een analyse van kosten en baten
  • Zorgen voor effectieve communicatie en samenwerking tussen teamleden en andere belanghebbenden
  • Deelnemen en leiding geven aan initiatieven ter verbetering van testprocessen

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top