ISTQB Advanced Test Manager-NL

In deze ISTQB Test Manager training leert u alles op het gebied van testmanagement, reviews, managementtools en test process improvement volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Advanced Test Manager.

Na deze training:

  • Kunt u een test project leiden door een missie te implementeren, doelen te stellen en test processen in te richten voor de organisatie
  • Kunt u risico-identificatie en -analysesessies organiseren en de resultaten daarvan gebruiken voor testbegroting, planning, beheer en bijsturing
  • Kunt u testplannen creëren en implementeren in lijn met het organisatiebeleid en de teststrategieën
  • Kunt u testactiviteiten continu bewaken en bijsturen om de projectdoelen te bereiken
  • Kunt u de relevante en actuele status van de tests inschatten en rapporteren
  • Kunt u de benodigde vaardigheden van uw testers inschatten voor het team en participeren in de werving
  • Kunt u vaststellen en plannen welke vaardigheden in een team ontwikkeld moeten worden
  • Kunt u een business case op stellen voor testactiviteiten, inclusief kosten en baten
  • Zorgt u voor goede communicatie tussen teamleden en andere belanghebbenden
  • Kunt u deelnemen en leiding geven aan testproces verbeter activiteiten

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

Related trainings