ISTQB® Expert Level Improving the Testing Process – module Implementing Test Process Improvement NL

Leer en beheers de vaardigheden om het testproces te verbeteren met de ISTQB® certificering

Na deze training kun je:

  • Initiatieven beheren en leiden ter verbetering van de testprocessen die aansluiten bij de bedrijfsdoelen en verwachtingen van stakeholders
  • Weloverwogen en strategische beslissingen nemen over hoe de best werkwijze voor testprocesverbetering te implementeren
  • Verbeteringen van het testproces implementeren, gekoppeld aan de beoogde bedrijfsdoelstellingen
  • Specifieke problemen analyseren bij de implementatie van de testverbeteringen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de (inter)menselijke vaardigheden

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top