ISTQB® Foundation NL

Verbeter je vaardigheden en kennis op het gebied van gestructureerd softwaretesten.

Maak de internationale standaarden en best practices van softwaretesten eigen met deze grondige training. Je zult klaar zijn voor het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing, een gerenommeerde certificering die je vaardigheden valideert.

Na deze training kun je:

  • De gangbare terminologie en standaarden in softwaretesten gebruiken
  • De doelstellingen en theorie van softwaretesten begrijpen
  • Een gestructureerd en effectief testproces opzetten
  • De kosten en baten van vroegtijdig testen evalueren
  • Diverse statische en dynamische testtechnieken, testmanagementmethoden en testtools toepassen
  • De testactiviteiten binnen jouw project en organisatie verbeteren
  • Leren van praktijkvoorbeelden en oefeningen
  • In staat zijn om het examen van ISTQB Foundation Certificate in Software Testing af te leggen
  • Een internationale certificering verdienen die jouw competentie in softwaretesten aantoont

 

Latest certified tester scheme
Klik op bovenstaande afbeelding om het schema beter te bekijken

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

Verbeter je vaardigheden en kennis op het gebied van gestructureerd softwaretesten.

Maak de internationale standaarden en best practices van softwaretesten eigen met deze grondige training. Je zult klaar zijn voor het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing, een gerenommeerde certificering die je vaardigheden valideert.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top