ISTQB Foundation NL

Verbeter uw kennis en vaardigheden op het gebied van gestructureerd softwaretesten op basis van internationale standaarden en bereidt u voor op het examen ‘Foundation Certificate in Software Testing’. De ISTQB Foundation training voldoet aan de eisen die door ISTQB worden gesteld.

Na deze training:

  • Kent u testdoelstellingen en theorie
  • Kunt u een gestructureerd testproces opzetten
  • Kent u de standaard testterminologie
  • Hebt u inzicht in de kosten en baten van vroegtijdig testen
  • Hebt u kennis en praktische vaardigheden ten aanzien statische en dynamische testtechnieken, testmanagement en testtools
  • Kunt u de testactiviteiten binnen het project en de organisatie verbeteren
  • Hebt u kennis van praktijkvoorbeelden en praktische vaardigheden
  • Bent u voorbereid op het ISTQB examen aan het einde van de derde dag
  • Krijgt u een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van testen

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Cookies

The Improve Quality Services website uses cookies for various functionalities in the website, namely functional cookies and website statistics.

Read our privacy policy here | Close this message
Cookie setting
Scroll to Top