Management 3.0 Foundation NL

Management 3.0 is een wereldwijde management revolutie die duizenden projectmanagers, mid-level managers, directeuren en ondernemers bij elkaar brengt. Samen ontwikkelen ze oplossingen, met behulp van o.a. games om werknemers feedback te geven en samenwerking te bevorderen. In de Management 3.0 training gaat het om actiegericht leiderschap. Alles wat we doen heeft te maken met leiderschap, games en oefeningen die u onmiddellijk kunt toe passen met en in uw team. Een aantal kunt u vandaag zelf al uitproberen via de site management3.0.

Na deze training:

  • Kent u verschillende Agile management methodieken
  • Weet u wat systeemdenken is
  • Kent u de verschillende vormen van motivatie
  • Kunt u zelf organiserende teams succesvol maken
  • Weet u wanneer u als manager of als leider moet optreden
  • Kunt u verschillende manieren van competentie ontwikkeling toepassen
  • Kunt u een organisatie laten groeien
  • Kunt u veranderingsmanagement toepassen op verschillende manieren

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top