Scrum Master NL

In projecten wordt steeds vaker voor een agile of Scrum aanpak gekozen. Sneller en goedkoper betere systemen realiseren is het doel. Evenals een optimale aansluiting bij de wensen van de opdrachtgever. De Scrum Master helpt het team om steeds meer agile te worden. Hij faciliteert de teamsessies en is actief op zoek naar belemmeringen en risico’s. Wil je inzicht en vaardigheid? De valkuilen van Scrum voorkomen? Volg dan deze Scrum Master cursus, je bent dan in staat Scrum succesvol toe te passen in projecten.

Na deze training kun je:

 • uitleggen welke taken en verantwoordelijkheden de Scrum Master heeft.
 • alle rollen binnen het Scrum-framework uitleggen.
 • de kenmerken van een goede Product- en Sprint Backlog uitleggen.
 • uitleggen wat er gebeurt tijdens de Sprint Planning en Release Planning meetings en de rituelen en het belang van de Daily Scrum begrijpen.
 • de kenmerken van de Scrum events (Time-Boxing, Sprints, Daily Stand-ups, Sprint Review en Sprint Retrospective) uitleggen.
 • uitleggen welke tools een team kunnen helpen bij het gebruik of het invoeren van Agile om zo de kwaliteit van het ontwikkelproces te verbeteren.
 • uitleggen hoe er moet worden omgegaan met weerstand tegen veranderingen.
 • uitleggen welke cultuur – en fysieke veranderingen nodig zijn voor het invoeren van Agile.
 • andere frameworks en methodieken zoals Waterval, Crystal, Lean, XP, DSDM en DevOps herkennen.
 • uitleggen hoe Agile-principes kunnen worden toegepast binnen IT-development en servicemanagement.
 • herkennen hoe Scrum wordt toegepast in omvangrijke, complexe projecten en in verspreide teams.
 • begrijpen hoe een Agile werkplek en omgeving wordt gecreëerd.
 • en het Agile Scrum Master examen halen met certificaat van Scrum.org of EXIN.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top