Scrum Product Owner Advanced NL

Met Agile werken en de Scrum werkwijze kun je kort-cyclisch, met een vast ritme, iets waardevols bereiken voor je klant. Je ontdekt tijdens deze training hoe je met je team door een andere manier van werken door o.a. meer feedbackmomenten voor de klant, betere producten oplevert en hoe je samen in een team sneller problemen oplost over het product en het maakproces. Daarnaast leer je hoe je als veranderaar jouw team en organisatie in staat stelt om écht anders te werken en niet een nieuw kunstje te leren. Door middel van training en coaching leer je van jouw eigen organisatievragen en de vraagstukken van andere organisaties.

Na deze training kun je:

  • Uitleggen welke taken en verantwoordelijkheden horen bij de Product Owner-rol.
  • Een productvisie opstellen en een backlog voorbereiden.
  • Een scenario analyseren op de meest waarde-toevoegende features voor de business.
  • Belemmeringen, afwijkingen, hindernissen en andere obstakels die de voortgang beïnvloeden, identificeren.
  • Uitleggen hoe voortgang in het project kan worden gemonitord en hoe actie kan worden ondernomen op de resultaten.
  • Stakeholders managen, binnen en buiten de organisatie.
  • De agile organisatie doorontwikkelen met scaling scrum.
  • Een Portfolio van features managen en heb je een beter kijk op het leveren. van waarde via Value-Driven Development.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Cookies

The Improve Quality Services website uses cookies for various functionalities in the website, namely functional cookies and website statistics.

Read our privacy policy here | Close this message
Cookie setting
Scroll to Top