Scrum Product Owner NL

Met EXIN of scrum.org certificatie

Na deze training kun je:

  • Uitleggen welke taken en verantwoordelijkheden horen bij de Product Owner-rol.
  • Een productvisie opstellen en een backlog voorbereiden.
  • Een scenario analyseren op de meest waarde-toevoegende features voor de business.
  • Belemmeringen, afwijkingen, hindernissen en andere obstakels die de voortgang beïnvloeden, identificeren.
  • Uitleggen hoe voortgang in het project kan worden gemonitord en hoe actie kan worden ondernomen op de resultaten.
  • Hoe stakeholder management werkt en welke rol jij daarin speelt.
  • Uitleggen hoe met klanten, gebruikers en andere belanghebbenden kan worden samengewerkt.
  • Onderscheid maken tussen andere Agile-frameworks en -methoden: Crystal, Extreme Programming (XP), DSDM, LeSS, SAFe en Kanban.cklog

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Cookies

The Improve Quality Services website uses cookies for various functionalities in the website, namely functional cookies and website statistics.

Read our privacy policy here | Close this message
Cookie setting
Scroll to Top