Secure Software Development

Veilige softwareontwikkeling mogelijk maken

Veilige softwareontwikkeling gaat niet alleen over het maken van software; het gaat over het verweven van beveiliging in het fundament van je code. Het gaat om het minimaliseren van kwetsbaarheden en het integreren van beveiligingsmaatregelen zoals robust error handling, solide authenticatie en krachtige encryptie. Als vooruitdenkend softwareontwikkelingsteam geloven we in het geven van prioriteit aan veiligheid vanaf het begin, idealiter al tijdens de ontwerpfase van de applicatie zelf.

Select another session

Subscribe

Invoice details

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top