Test Driven Development (TDD) NL

Momenteel bestaat er grote belangstelling voor manieren om op een snellere, effectievere wijze en met zo min mogelijk ‘waste’ software te specificeren, ontwikkelen en testen. Test Driven Development (TDD) is een agile werkvorm waarbij eerst een test wordt geschreven en daarna pas de code.

Na deze training:

  • Kunt u eenvoudige testen zelf ontwikkelen.
  • Kunt u de ontwikkelcyclus toepassen.
  • Kunt u onderscheid maken tussen verschillende soorten testen.
  • Kunt u een start maken met het implementeren van TDD in een agile team.
  • Kunt u de kenmerken en toepassingsgebieden van TDD toelichten.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top