TMap® Suite Test Engineer NL

TMap® Suite Test Engineer (voorheen TMap® Next Test Engineer): verbeter uw kennis en vaardigheden op het gebied van gestructureerd softwaretesten met de TMap® methodiek en fasering en bereidt u voor op het EXIN examen.

Na deze training:

  • Kent u de mensgerichte aanpak volgens TMap® HD inclusief de 5 elementen en de van toepassing zijnde Building blocks;
  • Kent u de testfasering volgens TMap NEXT®;
  • Kunt u in de praktijk een teststrategie bepalen;
  • Kunt u in de voorbereidingsfase ontwikkeldocumentatie beoordelen met reviews en inspecties;
  • Kunt u testgevallen opstellen voor ontwikkel-, systeem- en acceptatietesten met passende testtechnieken;
  • Kunt u probleemrapporten en een testrapport opstellen;
  • Kent u verschillende tools voor testuitvoering.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top