TPI® Next NL

Testproces verbeteren met TPI® Next

TPI® Next helpt bij het vaststellen wat dient te worden aangepakt c.q. verbeterd. Een gestructureerde testmethode, zoals TMap® Next, helpt bij bepalen hoe een en ander kan worden geïmplementeerd. Tijdens deze cursus wordt ook de relatie tussen TPI® Next en TMap® Next aangegeven, waarbij een aantal goede TMap® Next handvatten zal worden aangereikt.

Na deze training:

  • Hebt u inzicht in de noodzaak om het testproces te verbeteren, de belangrijkste modellen en de relatie met software process improvement.
  • Kent u de structuur en achtergronden van het TPI® Next model en de samenhang met Software Process Improvement;
  • Kent u de aandachtsgebieden, volwassenheidsniveaus en controlepunten;
  • Kent u de ‘continuous’ implementatie van het TPI® Next model door middel van clusters;
  • een uitgebreide behandeling van onderwerpen die voor een ‘beheerst’ niveau belangrijk zijn;
  • Hebt u inzicht in de relatie van TPI® Next met TMap® Next, alsmede specifieke TMap® Next test practices voor het verbeteren van bepaalde aandachtsgebieden;
  • Kunt u interviews afnemen en bevindingen en aanbevelingen presenteren;
  • Kent u het belang van metrics binnen test proces verbeteren en binnen TPI® Next.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top