Usability Testing

Een goed systeem is meer dan een systeem dat doet wat het moet doen; het is ook makkelijk om te gebruiken. Op het gebied van bruikbaarheid van software en IT-producten verzorgt Improve deze eendaagse training zodat uzelf kunt bepalen hoe het zit met de bruikbaarheid van uw systeem.

Na deze training:

  • Kent u de principes en definities van usability, waaronder de kosten-batenanalyse en de realisatie;
  • Kent u teststrategieën die helpen te bepalen op welke aspecten van usability het softwareproduct getest moet worden;
  • Kent u heuristic evaluation; een techniek waarmee op een efficiënte wijze potentiële usability problemen kunnen worden gevonden door de interface (ev. op basis van prototype) te toetsen ten opzichte van een aantal usability principes;
  • Kent u cognitieve walkthrough waarmee vooral de interactie en leerbaarheid kan worden getoetst;
  • Kent u Software Usability Measurement Inventory (SUMI);
  • Kent u TMap technieken voor het testen van schermen op basis van testspecificaties en testscripts;
  • Kunt u testen op basis van gebruikersscenario’s door middel van use cases;
  • Kunt u testen in een usability laboratorium.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top