User Story Testing NL

Binnen Agile development wordt vaak gebruik gemaakt van User Stories als input voor de ontwikkelteams. Maar wat is een User Story? Hoe komt een User Story tot stand? Hoe kun je een User Story testen? En wat heb je daarvoor nodig? In deze eendaagse training krijgt u het antwoord op al deze vragen.

Na deze training:

  • Kunt u het doel en de levenscyclus van een user story toelichten (inclusief de rol van een tester hierin en de gehanteerde terminologie)
  • Kunt u constructieve feedback op user stories geven vanuit testoogpunt, op de punten: testbaarheid, voldoen aan klantwens, voldoen aan de definitie van een bruikbare user story.
  • Kunt u een productrisicoanalyse uitvoeren voor een set user stories, als input voor het testen.
  • Kunt u participeren in planning poker met als doel het toekennen van story points aan een user story.
  • Kunt u begeleiden bij het opstellen van acceptatiecriteria voor user stories.
  • Kunt u begeleiden bij het opstellen van acceptatietestgevallen voor user stories.
  • Kunt u de consistentie van user stories, acceptatiecriteria en acceptatietestgevallen beoordelen.
  • Kunt u de consequenties van de keuze voor Acceptance Test Driven Development voor het testen van user stories toelichten.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top