Agile werken in de maakindustrie

Oceaneering is een multinational die zich bezig houdt met producten die ingezet worden van de bodem van de zee tot de uithoeken van de ruimte. De locatie in Utrecht ontwikkelt, produceert en onderhoudt logistieke oplossingen met automatisch gestuurde voertuigen (AGV’s). Denk hierbij o.a. aan distributiecentra waarbij een AGV barcodes leest van pallets, pallets ophaalt van het automatische laad- en lossysteem, en ze sorteert in rijen op de vloer. De AGV vervangt in dit geval het heftrucktransport waarmee voorheen vrachtwagens werden gelost.

Het kloppende hart van een AGV is SuperFROG, de besturingssoftware die AGV voertuigen coördineert en het totale transport regelt. De AGV’s maken gebruik van de voertuigsoftware cFROG. Daarnaast zijn er nog andere modules die binnen Oceaneering ontwikkeld worden, zoals middleware oplossingen voor SAP interfaces van klanten. Naast het ontwikkelen van software spelen ook electrotechniek, mechanica en assemblage een rol in het produceren van de AGV’s.

Sinds januari zijn er nieuwe teams geformeerd waarbij een consultant van Improve fulltime Scrum Master is van drie teams. Samen met een collega Scrum Master heeft hij bij de softwareafdeling een start gemaakt met Agile werken. In het begin lag de focus vooral op “gewoon beginnen met Scrum” en het vullen van een product- en sprint backlog. Zodoende kwam het team in een iteratief ritme terecht waardoor de werkzaamheden beter planbaar waren dan voorheen. Vanwege externe werkzaamheden bij klanten zijn niet alle projectleden altijd fysiek bij elkaar aanwezig in Utrecht. Door deze gedistribueerde vorm van Agile werken is extra aandacht nodig voor heldere en transparante communicatie binnen de teams. Zo wordt de tool Confluence consequent gebruikt voor het expliciet vastleggen van basale informatie (kwaliteitsafspraken, aanwezigheid teamleden, etc), maar ook voor allerhande vraag-en-antwoord zaken en worden blogs geschreven over de ervaringen bij een klant om zo actief kennis te delen.

Naast de ‘standaard’ werkzaamheden zoals het faciliteren van Scrum gebeurtenissen, heeft de consultant van Improve bij Oceaneering ook een actieve rol bij het uitdragen van het Agile gedachtengoed bij de teams, zodat ze begrijpen wat het concreet inhoudt en wat van de teamleden verwacht wordt. Ook helpt hij verschillende (software en project)managers bij de transitie naar Agile werken.

Een uitdagende advies klus in een complexe en innovatieve omgeving.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven