C2WMO

In het project C2Wmo is een webportal gerealiseerd voor gemeentes om het gemeentelijk beleid van de Wmo-regeling (Wet maatschappelijke ondersteuning; deze regeling biedt ondersteuning voor huishoudelijke hulp, rolstoelen, etc.) uit te kunnen voeren. Samen met de burger die een zorgbehoefte heeft wordt een dynamische vragenlijst doorlopen om de vraag achter de vraag helder te krijgen en de Wmo zoals de gemeente die in haar beleid heeft ingebed uit te kunnen voeren.

In het project wordt middels iteraties van 3 weken nieuwe functionaliteit toegevoegd. Een geautomatiseerde regressietest is daarom onontbeerlijk. Het ontwikkelteam heeft de regressietest een jaar lang met succes gedraaid middels de combinatie FitNesse en Xebium. Dagelijks werden de testresultaten van de nachtelijke batch nagekeken en waar nodig werden de tests gefixed of opnieuw gedraaid. Dat was regelmatig nodig: een dialoog die net wat meer tijd nodig had dan waarin de tool rekening gehouden is; of simpelweg een test die omvalt vanwege een wijziging in de bestaande functionaliteit. Als het niet mee zat gingen daar dagelijks enkele uren in.

Na een gesprek in het team (test en development) ontstond het inzicht bij de ontwikkelaars dat de ondersteuning om tests te realiseren en om bestaande onderdelen van test cases terug te vinden ronduit mager is in FitNesse, zoals dat bij ons ingericht was.

De ontwikkelaars zijn met hun framework voor Visual Studio veel meer geholpen doordat de code die je invoert meteen op syntax gecheckt wordt – terwijl dat bij FitNesse pas duidelijk wordt als je de test draait. Een ander voordeel is dat de tool ‘weet’ welke actiewoorden mogelijk zijn in de context waarin je op dat moment bent. Zo heb je bij foutief inloggen twee mogelijkheden: nogmaals inloggen of de functie ‘wachtwoord-vergeten’. Een slimme manier om de tooling zo in te richten! Ook de ‘wachttijd’, wat een klassiek probleem is in het automatiseren van tests, is slim opgelost. Deze voordelen maken het mogelijk om planbaar en in veel minder tijd testen te onderhouden en toe te voegen.

Een ander effect van de ontwikkeling van de tool is ook geweest dat de samenwerking tussen de test- en de ontwikkel-discipline verbeterd is door daar samen naar te kijken. Het is nu duidelijker dan voorheen in welke stappen de test-expertise nodig is, en waarin de ontwikkel-expertise tot haar recht komt. Kortom, het gesprek heeft geresulteerd in een samenwerking die een duidelijke en structurele bijdrage aan het team geeft.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven