Context-driven testers trainen en coachen

Rabobank en Delta Lloyd vroegen Improve Quality Services om ondersteuning bij het opleiden van hun mensen. Ze willen sneller en beter testen en de kwaliteit verhogen.

Eerst hebben verschillende groepen een training Rapid Software Testen gevolgd. Naast het klassikaal opleiden, heeft Improve ook geholpen om het geleerde effectief in de praktijk te brengen. Dit hebben we gedaan met onze visie op leren volgens het 10-20-70 model. Leren in organisaties is onder te verdelen in 3 categorieën volgens het 10-20-70 model: leren door middel van een gestructureerd cursusprogramma (10), leren van anderen (20), leren door ervaring (70). Nadat de cursisten een 3-daagse training hebben gevolgd is het van belang om het geleerde in hun dagelijkse werk toe te passen.  Na de klassikale training (10) zijn de cursisten met coaching (20) begeleid om de concepten, technieken en aanpakken toe te passen in hun dagelijkse werk (70).

Een ervaren trainer-coach is met de cursisten aan de slag gegaan. De coach doet voor, ondersteunt, discussieert, geeft feedback en is beschikbaar voor vragen van de testers. Hierbij zijn verschillende werkwijzen toegepast: persoonlijke 1-op-1 coaching, team coaching en workshops voor verdere verdieping. De coaching heeft geleid tot meer efficiëntie en effectiviteit in de werkzaamheden: minder tijd voor documentatie, er wordt sneller en beter getest en er is meer inzicht in het product en de coverage.

De periodieke begeleiding is gericht op professionele groei en geeft ruimte aan de persoonlijke stijl van de cursist. Coaching helpt om te leren door reflectie en het vergroot de zelfredzaamheid. Dit levert al op korte termijn resultaten op die op lange termijn nog doorwerken. Naast het coachen op inhoud (de concepten uit Rapid Software Testen) wordt er ook geholpen bij ontwikkeling van gedrag en vaardigheden.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven