Innovatie binnen IT Outsourcing relaties

Hofmans, J., Linden, B. van der, Bosman, G., Bosselaers, T, September 2014

Innovatie binnen IT Outsourcing relaties’ is een publicatie van het Platform Outsourcing Nederland en is tot stand gekomen door de PON werkgroep Innovatie.

Uitbesteden van IT door bedrijven en instellingen vindt van oudsher plaats om kosten te reduceren en om zich te kunnen richten op de kernactiviteiten van de eigen organisatie. Uiteraard worden er tegenwoordig nog veel verbintenissen vanuit financiële overwegingen afgesloten. Daarnaast is er steeds meer een beweging gaande waarbij de uitbesteder zich meer richt op de toegevoegde waarde van de te selecteren dienstverlener. De daarbij meest in het oog springende elementen zijn: kennis en vaardigheden, kwaliteitsverbetering, time-to-market en het katalyseren van veranderingen.

Om deze toegevoegde waarde te kunnen leveren wordt er ook steeds meer geselecteerd op de innovatiekracht van een dienstverlener. Er wordt gekeken naar de invulling van de gezamenlijke besturing; de governance. Maar wat wellicht nog het meest belangrijke is, het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie. Dit kan zich uiten in het aan elkaar openbaren van business cases en deze wellicht delen. Al deze elementen en de veranderingen die momenteel plaatsvinden binnen innovatie van het IT domein, hebben geleid tot het vervaardigen van dit boek. Hier wordt in gegaan op de theorie van een aantal gebruikte modellen binnen innovatie. Eveneens is aandacht voor het juridische kader. Vervolgens bevat het boek een aantal cases uit de praktijk waar innovatie een grote rol in heeft gespeeld. Het boek eindigt met een opsomming van de geleerde lessen en een bespiegeling. Op basis hiervan doen we een handreiking voor het in praktijk brengen van de gedeelde ervaringen.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven