Invoering agile testen bij een bank

Een bank wil sneller functionaliteit opleveren. De kwaliteit van de systemen mag uiteraard niet verslechteren. Improve hielp daarbij.

Combinatie scrum en agile

De keuze valt op SCRUM als projectmanagement methode, aangevuld met agile engineering disciplines. Men vormt een aantal multidisciplinaire teams met analisten, testers en ontwikkelaars. Een SCRUM Master faciliteert. De teams werken samen met een Product Owner uit de Business. Een Improve consultant heeft in het afgelopen jaar samen met zijn testers en de ontwikkelaars het agile testen op de kaart gezet, door het testproces te vormen en te coachen. Agile testen kenmerkt zich door kort cyclisch testen. De agile tester is een flexibele, communicatieve doener die klantwensen snel omzet in testgevallen, die ook dienen als ontwerp. Steeds meer testgevallen worden geautomatiseerd zodat ze kunnen meedraaien in een automatische regressie testset. De ontwikkelaars richten zich steeds meer op het structureel creëren van unit tests. Alle geautomatiseerde tests draaien mee in een continuous integration opstelling.

Het resultaat

Door de nieuwe manier van werken verzekert deze bank zich ervan dat de kwaliteit goed gemeten blijft worden, terwijl de banksystemen sneller geleverd worden. De bank blijft onverminderd succesvol richting haar klanten.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven