Specification by Example bij VECOZO

Sinds medio 2014 werken consultants van Improve als testspecialist in agile teams bij VECOZO, het digitale communicatiepunt in de zorg. VECOZO draagt bij aan het stroomlijnen en optimaliseren van administratieve processen tussen ketenpartijen. Hierbij worden de partijen gefaciliteerd in het snel en veilig uitwisselen van gegevens, zoals contractonderhandelingen tussen zorgpartijen, declaraties of zorgtoewijzingen.

Transitie

De basis van de ontwikkelingen ligt in agile teams, die in sprints van twee weken opleveren. Binnen de teams is de transitie naar Specification by Example in volle gang. De projecten waar dit is gebruikt hebben baat gehad bij de common understanding die dit teweeg brengt. De key examples vormen een solide basis voor het verdere ontwikkelproces. Door deze vervolgens te automatiseren wordt ook zorg gedragen voor eventuele regressie en de living documentation.

Projecten rondom PGB

We werkten onder meer aan projecten rondom het Persoonsgebonden Budget (PGB), de Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor het PGB is berichtenverkeer opgesteld waardoor zorgpartijen de toekenning van een budget kunnen versturen naar de verwerkende partij, de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Naast de implementatie bij VECOZO zelf werd er ook veel aandacht besteed aan het testen met de externe ketenpartijen. Voor de Wlz werd een nieuwe versie van het berichtenverkeer opgeleverd, maar ook de systeem-brede verandering van AWBZ naar Wlz moest doorgevoerd worden. Met de Wmo gaan gemeenten zich per 1 januari 2015 ook op de zorgmarkt begeven, deze moeten dus aangesloten kunnen worden bij VECOZO en binnen het grotere ketendomein.

Contractondersteuning zorgverzekeraars

Daarnaast gingen we aan de slag met projecten voor het contracteren door de zorgverzekeraars met de ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. Verschillende processen om tot contracten te komen worden ondersteund: zoals vragenlijsten die automatisch tot een contract kunnen leiden, of voorstellen die middels aanpassingen stap voor stap tot een contract leiden. Overigens hebben we de piek van de contractverwerking inmiddels achter ons gelaten. Het is interessant om mee te maken hoe de zorgverzekeraars en -verleners samenwerken om op 1 januari aanstaande klaar te zijn om ons, de verzekerden, in 2015 te kunnen voorzien van hun diensten.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven