Tunnel Audits

Sinds enkele jaren voert Improve tunnelaudits uit voor de Veiligheidsbeambte bij Rijkswaterstaat. Bij deze audits worden het ontwerp, de bouw en het testen van de Tunneltechnische Installaties (TTI) procesmatig en inhoudelijk beoordeeld.

Voorbeelden van dergelijke installaties zijn vluchtdeuren, ventilatiesysteem en overdrukinstallatie.

Bij de audit wordt door Improve met name gekeken naar de processen en de producten die worden gebruikt voor validatie en verificatie. In eerste instantie wordt een aangeleverd dossier beoordeeld tegenover normen en standaarden (zoals J-STD-016, TMap Next, IEC 61508 en ISO 25010 (opvolger ISO 9126)). Hierna worden de bevindingen gestaafd door het houden van interviews met personen van de opdrachtgever en leverancier, zowel in het bouwproces als het testproces.

Waar tijdens het traject vooral naar gekeken wordt zijn zaken als:

  • traceerbaarheid; kunnen alle testbevindingen en testcases gekoppeld worden aan de oorspronkelijke eisen?
  • testproces; worden de juiste zaken op de juiste manier gedaan tijdens het reviewen en testen?
  • productrisicoanalyse; is er een PRA gedaan? Zijn de juiste bronnen gebruikt voor de PRA? Zijn non-functionele eisen meegenomen in de PRA? Worden de uitkomsten van de PRA op de juiste wijze gebruikt?

Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan aan de Veiligheidsbeambte. De Veiligheidsbeambte gebruikt de bevindingen en aanbevelingen voor het opstellen van zijn advies aan de tunnelbeheerder die uiteindelijk beslist of hij de aanvraag tot het verkrijgen van de openstellingsvergunning van de tunnel bij het Bevoegd gezag indient. Wordt de vergunning afgegeven, dan gaat de tunnel open.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven