Capturing Agile Requirements by Example (CARE) NL

De enige certificerende training over Behaviour Driven Development, Impact Mapping, Event Storming, Example Mapping en Specification by Example!

Als (business) analist, ontwikkelaar, tester of anderszins betrokkene in een agile team kent u het belang van de juiste requirements om tot de juiste software te komen. Tevens is het helder dat deze software aan de kwaliteitseisen moet voldoen. In deze workshop leert u intensief en effectief samenwerken om snel en efficiënt de juiste specificaties en requirements op te stellen waarmee het mogelijk is de juiste software op te leveren en deze (geautomatiseerd) te testen. Zo weet u zeker dat de gewenste specificaties ook worden gerealiseerd en producten opgeleverd worden waar een eindgebruiker echt iets aan heeft (Software an end-user really CAREs about).

Na deze training:

  • Weet u met welke technieken u hoogwaardige Agile Requirements / user stories realiseert;
  • Kunt u technieken toepassen die leiden tot een gezamenlijk en gedeeld begrip van wat gaat worden ontwikkeld;
  • Kunt u een start maken met het implementeren van CARE in een agile team;
  • Kunt u de kenmerken en toepassingsgebieden van de werkvormen toelichten;
  • Kunt u teams begeleiden in werkvormen als Behaviour Driven Development, Impact Mapping, Event Storming, Example Mapping en Specification by Example;
  • Draagt u bij aan het creëren (ontwerpen, bouwen en (geautomatiseerd) testen) van software waar een eindgebruiker echt iets aan heeft (Software an end-user really CAREs about).
  • Kunt u het examen volgen en een gecertificeerd CARE Practitioner worden waarmee u kunt aantonen over alle kennis te beschikken om een team, organisatie of bedrijf verder te helpen met CARE, BDD en de diverse werkvormen.
  • Bent u voorbereid op het examen

 

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven