EXIN Agile Scrum Foundation NL

Verander in een wendbare, lenige en flexibele organisatie.

Na deze training:

 • Weet je wat Agile werken aan voordelen biedt.
 • Begrijp je hoe Agility voorspelbaarheid en flexibiliteit brengt.
 • Zijn de de rollen binnen een Scrum team duidelijk.
 • Ken de alle kenmerken van de Scrum events (Time-Boxing, Sprints, Daily Stand-ups, Sprint Review en Sprint Retrospective) uitleggen.
 • Kun je de kenmerken van een goede Product- en Sprint Backlog uitleggen.
 • Weet je wat er gebeurt tijdens de Sprint Planning en Release Planning meetings en de rituelen en het belang van de Daily Scrum begrijpen.
 • Ken je verschillende schattingstechnieken: Planning Poker, Triangulation en Affinity Estimation.
 • Begrijp je hoe de voortgang van een Sprint te monitoren is.
 • Herken je hoe Scrum wordt toegepast in omvangrijke, complexe projecten en in verspreide teams.
 • Weet je hoe een Agile werkplek en omgeving wordt gecreëerd.
 • En kun je het Agile Scrum Foundation examen halen.

Gerelateerde trainingen