ISTQB Advanced Technical Test Analyst-NL

U leert alles over component testen, white-box testtechnieken, statische analyse, non-functional testen en geautomatiseerd testen volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Advanced Technical Test Analyst.

Na deze training:

  • Kunt u typische risico’s herkennen en classificeren die te maken hebben met performance, beveiliging, betrouwbaarheid, portabiliteit en onderhoudbaarheid van softwaresystemen
  • Kunt u testplannen creëren voor ontwerp en uitvoer van tests om deze risico’s te mitigeren
  • Kunt u de juiste testontwerp technieken selecteren en toepassen om te verzekeren dat tests voldoende vertrouwen geven op basis van verschillende dekkingstypen
  • Kunt u effectief deelnemen aan technical reviews met ontwikkelaars en software architecten
  • Kunt u risico’s in code en software architectuur herkennen en dynamische analyse opnemen in het testplan om deze risico’s te mitigeren
  • Kunt u op basis van statische analyse verbeteringen voorstellen voor beveiliging, onderhoudbaarheid en testbaarheid van de code
  • Kunt u de kosten en baten schetsen die kunnen worden verwacht bij toepassing van bepaalde soorten testautomatisering
  • Kunt u passende tools selecteren voor de automatisering van technische testtaken
  • Kunt u de technische aspecten en concepten begrijpen bij de toepassing van testautomatisering
  • Bent u voorbereid op het ISTQB examen.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Cookies

De Improve Quality Services website gebruikt cookies voor diverse functionaliteiten in de website, namelijk functionele cookies en websitestatistieken.

Lees onze privacy policy hier | Deze melding sluiten
Cookie instelling
Scroll naar top