ISTQB Advanced Technical Test Analyst NL

Je leert alles over component testen, white-box testtechnieken, statische analyse, non-functional testen en geautomatiseerd testen volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt je voor op het examen ISTQB Advanced Technical Test Analyst.

Na deze training:

  • Kun je typische risico’s herkennen en classificeren die te maken hebben met performance, beveiliging, betrouwbaarheid, portabiliteit en onderhoudbaarheid van softwaresystemen
  • Kun je testplannen creëren voor ontwerp en uitvoer van tests om deze risico’s te mitigeren
  • Kun je de juiste testontwerptechnieken selecteren en toepassen om te verzekeren dat tests voldoende vertrouwen geven op basis van verschillende dekkingstypen
  • Kun je effectief deelnemen aan technical reviews met ontwikkelaars en softwarearchitecten
  • Kun je risico’s in code en softwarearchitectuur herkennen en dynamische analyse opnemen in het testplan om deze risico’s te mitigeren
  • Kun je op basis van statische analyse verbeteringen voorstellen voor beveiliging, onderhoudbaarheid en testbaarheid van de code
  • Kun je de kosten en baten schetsen die kunnen worden verwacht bij toepassing van bepaalde soorten testautomatisering
  • Kun je passende tools selecteren voor de automatisering van technische testtaken
  • Kun je de technische aspecten en concepten begrijpen bij de toepassing van testautomatisering
  • Ben je voorbereid op het ISTQB examen

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven