ISTQB Advanced Technical Test Analyst-NL

U leert alles over component testen, white-box testtechnieken, statische analyse, non-functional testen en geautomatiseerd testen volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Advanced Technical Test Analyst.

Na deze training:

  • Kunt u typische risico’s herkennen en classificeren die te maken hebben met performance, beveiliging, betrouwbaarheid, portabiliteit en onderhoudbaarheid van softwaresystemen
  • Kunt u testplannen creëren voor ontwerp en uitvoer van tests om deze risico’s te mitigeren
  • Kunt u de juiste testontwerp technieken selecteren en toepassen om te verzekeren dat tests voldoende vertrouwen geven op basis van verschillende dekkingstypen
  • Kunt u effectief deelnemen aan technical reviews met ontwikkelaars en software architecten
  • Kunt u risico’s in code en software architectuur herkennen en dynamische analyse opnemen in het testplan om deze risico’s te mitigeren
  • Kunt u op basis van statische analyse verbeteringen voorstellen voor beveiliging, onderhoudbaarheid en testbaarheid van de code
  • Kunt u de kosten en baten schetsen die kunnen worden verwacht bij toepassing van bepaalde soorten testautomatisering
  • Kunt u passende tools selecteren voor de automatisering van technische testtaken
  • Kunt u de technische aspecten en concepten begrijpen bij de toepassing van testautomatisering
  • Bent u voorbereid op het ISTQB examen.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven