ISTQB Advanced Test Analyst-NL

U leert alles op het gebied van testanalyse, testtechnieken, usability testen en reviews volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Advanced Test Analyst.

Na deze training:

  • Kunt u testactiviteiten uitvoeren, passend bij de software development lifecycle
  • Kunt u de prioriteit van de testactiviteiten bepalen aan de hand van de resultaten van een risico analyse
  • Kunt u de juiste testtechnieken selecteren en toepassen zodat tests het vereiste vertrouwen leveren, gebaseerd op de overeengekomen dekkingscriteria
  • Kunt u de testactiviteiten ondersteunen en onderbouwen met passende documentatie
  • Kunt u de geschikte vormen van functionele tests bepalen die moeten worden toegepast
  • Kunt u de verantwoordelijkheid dragen voor bruikbaarheidstesten binnen en project
  • Kunt u effectief deelnemen aan formele en informele reviews met belanghebbenden, daarbij kennis toepassend van typische fouten die worden gemaakt in producten
  • Kunt u foutclassificaties definiëren en toepassen
  • Kunt u tools toepassen om een efficiënt testproces te ondersteunen.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Cookies

De Improve Quality Services website gebruikt cookies voor diverse functionaliteiten in de website, namelijk functionele cookies en websitestatistieken.

Lees onze privacy policy hier
Scroll naar top