ISTQB Advanced Test Manager-NL

In deze ISTQB Test Manager training leert u alles op het gebied van testmanagement, reviews, managementtools en test process improvement volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Advanced Test Manager.

Na deze training:

  • Kunt u een test project leiden door een missie te implementeren, doelen te stellen en test processen in te richten voor de organisatie
  • Kunt u risico-identificatie en -analysesessies organiseren en de resultaten daarvan gebruiken voor testbegroting, planning, beheer en bijsturing
  • Kunt u testplannen creëren en implementeren in lijn met het organisatiebeleid en de teststrategieën
  • Kunt u testactiviteiten continu bewaken en bijsturen om de projectdoelen te bereiken
  • Kunt u de relevante en actuele status van de tests inschatten en rapporteren
  • Kunt u de benodigde vaardigheden van uw testers inschatten voor het team en participeren in de werving
  • Kunt u vaststellen en plannen welke vaardigheden in een team ontwikkeld moeten worden
  • Kunt u een business case op stellen voor testactiviteiten, inclusief kosten en baten
  • Zorgt u voor goede communicatie tussen teamleden en andere belanghebbenden
  • Kunt u deelnemen en leiding geven aan testproces verbeter activiteiten

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven