Reviews en inspecties

Software inspecties vormen de meest efficiënte en effectieve wijze om de kwaliteit van producten te verbeteren. Verbetering zoals verdubbeling van de productiviteit zijn vastgesteld bij organisaties die inspecties gestructureerd toepassen. Inspecties kunnen worden gedefinieerd als een gestructureerde collegiale beoordeling van een product met als doel het vinden van fouten, en voorkomen van dezelfde fouten in de toekomst. Het invoeren en sturen van het review- en inspectieproces is de taak van de inspection leader c.q. moderator. In deze tweedaagse training leer je alles over reviews en inspecties.

Inschrijven

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven