Scaling Agile NL

Er valt veel winst te behalen als de hele voortbrengingsketen wordt geoptimaliseerd en onderling werk goed wordt gecoördineerd en de waardeketen als geheel op elkaar is afgestemd.

Na deze training:

 • heb je de kennis die nodig is om te herkennen welke coördinatie en afstemmingproblematiek er (kunnen gaan) spelen.
 • kennis van verschillende agile scaling methoden, van licht tot zwaar.
 • weet je de verschillen en voordelen van de verschillende frameworks.
 • weet je de onderliggende Agile principes toe te passen bij horizontaal of verticaal opschalen van teams in een organisatie.
 • een idee van toepassing van welk model in welke omgeving.
 • kennis om uitleg te geven van de verschillende scaling technieken zijn voor bijv. klanten, gebruikers en andere organisatieonderdelen en diverse belanghebbenden.
 • inzicht verkregen dat scaling geen doel is maar een middel om een product of klantdoel te bereiken.
 • beeld van belemmeringen, afwijkingen, hindernissen en andere obstakels die de voortgang beïnvloeden, identificeren.
 • kennis om die op jouw situatie toe te passen – in de training en in de praktijk.
 • kun je onderscheid maken tussen andere Agile-frameworks en -methoden o.a. Nexus, LeSS, SAFe en vele anderen.
 • weet jij hoe jij een Lean-Agile transformatie in jouw organisatie kunt ondersteunen.

kortom: dan kun jij een Agile Scaling begeleiden.

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven