Scaling Agile

Er valt veel winst te behalen als de hele voortbrengingsketen wordt geoptimaliseerd en onderling werk goed wordt gecoördineerd en de waardeketen als geheel op elkaar is afgestemd.

Inschrijven

Factuurgegevens

Wat kan Improve Quality Services voor u betekenen?

Maak een afspraak met één van onze experts via 040 202 18 03 of onze Contactpagina.

adviseren. leren. doen. Improve.

Scroll naar boven