Het testen van een LED-balk op station Schiphol Airport

Op het perron van station Schiphol Airport staan in de richting van Amsterdam veel passagiers: toeristen om Amsterdam te gaan bezoeken en forenzen die naar de Zuid-as willen. Dit betekent dat het regelmatig echt dringen is. De NS en ProRail willen dit in goede banen leiden.

Een deel van de oplossing is gevonden in het ophangen van een LED-balk boven de sporen 1 en 2 zodat reizigers aanvullende informatie ontvangen: over de lengte van de binnenkomende trein en de positie van de deuren.

Zo’n LED-balk met een lengte van meer dan 330 meter is uniek in de wereld en dat heeft ook consequenties voor het ontwikkelen en testen van dit systeem. Hierbij is een aanpak gekozen die de risico’s heeft beperkt en waarbij de testbaarheid goed in ogenschouw is genomen. Een medewerker van Improve is nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van het project.

Er is voor gekozen om de functionaliteit van de software te beperken tot slechts datgene wat echt nodig is voor station Schiphol Airport. Op dat station rijden alle treinen namelijk slechts één richting op, er zijn geen kruiswissels voor de perrons en er worden geen treinen gesplitst op het perron. Voor onvoorziene omstandigheden, die vast zullen bestaan, is voor de simpele oplossing gekozen; de LED-balk zal dan geen informatie geven. Het risico is op deze manier beperkt. Met betrekking tot de testbaarheid zijn ook slimme oplossingen gekozen om zo snel mogelijke informatie te krijgen of de correcte informatie op de LED-balk getoond wordt. Een scrumteam dat werd belast met het ontwikkelen van de software, kreeg ook de opdracht om testtooling in te richten, onder andere in de vorm van een dashboard op een laptop zodat het project sneller feedback kreeg op de werking van de functionaliteit. Ondertussen werd ook de fysieke LED-balk ontwikkeld en deze werd –voor de installatie- op locatie getest; de balk werd als een slang op de grond gelegd waarbij de tester op een ladder op 2,5 meter hoogte de resultaten kon waarnemen. Toen het gehele systeem bijeenkwam op het station Schiphol Airport is daar nog enkele weken getest om te zorgen dat de informatie op de LED-balk netjes kon worden uitgelijnd met de treinen die er onder stopten.

Het resultaat is een toekomstbestendig en robuust systeem dat een goede basis heeft om te worden uitgebreid met nieuwe toepassingen en eventueel ook op andere locaties kan worden ingezet.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top