NEN-ISO 37500 Phase 3: Transition

Patrick Duisters, februari 2015

Het doel van de Transition fase is de organisaties in te richten, het succes te verifiëren voor gebruik: start de samenwerking en manage risico’s.

Heroverweging van de business case en Go/NoGo beslissing.

In de kern gaat het om:
1. Plannen als een project: Pilot
2. Inrichten, overdragen, uitproberen en bijstellen
3. Beslissen om door te gaan

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 from our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Cookies

The Improve Quality Services website uses cookies for various functionalities in the website, namely functional cookies and website statistics.

Read our privacy policy here | Close this message
Cookie setting
Scroll to Top