Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) voor de Koningstunnel

Door de combinatie Heijmans Siemens wordt in opdracht van de Gemeente Den Haag de Koningstunnel gerenoveerd.

De Koningstunnel is een verkeerstunnel in het centrum van Den Haag met een overdekte lengte van 505 meter en voorzien van een ondergrondse afslag. De tunnel is in juli 2000 geopend en is na bijna 20 jaar aan renovatie en modernisering toe. Tijdens deze renovatie worden ook de Technische Tunnel Installaties aangepast aan de huidige wetgeving.

Een standaardonderdeel van bouw en renovatie van tunnels is de opleiding van de tunneloperators via het zogenoemde OTO-traject: Opleiden, Trainen, Oefenen.

Zusterorganisatie NedMobiel heeft Improve gevraagd om daarin te ondersteunen, vanwege 2 redenen:

  • Ruime ervaring met tunnels (audits, advisering en consultancy voor Rijkswaterstaat en gemeentelijke tunnels);
  • Meer dan ruime ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen.

Enkele consultants van Improve hebben vervolgens op basis van beperkt beschikbare informatie en korte tijd op een simulatieomgeving een training samengesteld voor bediening door de tunneloperators. Deze training van 2 dagen sluit aan op een 2-daagse introductie van de tunnel en vernieuwde incident- en calamiteitprocessen. Op dag 3 en 4 verzorgen consultants van Improve de bedieningstraining. Op dag 3 zijn nieuwe schermen en het systeemgedrag uitgelegd. Hierna voeren de operators de eerste oefeningen uit op de simulatieomgeving. Op dag 4 is er verder geoefend en getraind met incidentscenario’s om voorbereid te zijn op de de formele toetsing die volgt op dag 5.

De formele toetsing heeft een tweeledig doel:

  • enerzijds een momentopname van de kandidaten over hun opgedane kennis over de nieuwe functionaliteiten en processen;
  • anderzijds om aan te tonen dat de medewerkers voldoende zijn opgeleid voorafgaand aan de openstelling.

De toets bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte van samen ca. 2 uur per kandidaat. De theorietoets bestaat uit een set van meerkeuze en open vragen. De praktijktoets bestaat uit enkele bedieningsoefeningen en 2 uitgebreide scenario’s waarin een incident en een calamiteit zijn nagespeeld. Tijdens de toets vervullen de consultants van Improve de rol van examinator en waarnemer. Op basis van de gecombineerde resultaten en observaties uit de toetsen is samen met een afgevaardigde van de gemeente bepaald of de tunneloperator de toets met goed gevolg heeft afgelegd. Gezien de diversiteit aan kandidaten (in leeftijd, ervaring op tunnels en computerbediening) hebben de trainers en toetsers de kandidaten zo goed mogelijk voorbereid en begeleid, wat in de eindgesprekken gewaardeerd wordt.

Ook tijdens de eerste dagen rond openstelling van de Koningstunnel zullen de consultants van Improve op de bedienpost paraat zijn om de tunneloperators te ondersteunen.

Het blijft voor de trainers, waarnemers en examinatoren altijd mooi om te zien hoe mensen groeien in de training en genieten van hun successen tijdens en na de opleiding!

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top