Outsourcing bij een wereldwijd concern

Om schaalbaarheid van testwerkzaamheden te vergroten en kosten te besparen wil een groot concern haar testwerkzaamheden outsourcen. Eerst komt hierbij de vraag aan de orde wat men wil afnemen en hoe gemeten kan worden of de klant ook werkelijk krijgt wat hij vraagt.

Om de gewenste dienstverlening vast te stellen en meetbaar te maken, wordt Improve Quality Services ingehuurd. Na vaststelling van de vraag en de begeleiding van RFI en RFP fase ondersteunt Improve bij het opstellen van het managementmodel en de onderhandelingen met de leveranciers. De selectie is inmiddels afgerond en de transitie van eigen testcentrum naar de outsource partij is in gang gezet.

How can Improve Quality Services help you?

Make an appointment with one of our experts via 040 202 18 03 or via our Contact page.

consult. train. practice. Improve.

Scroll to Top